Το μυστήριο της σχέσεως με το Θεό

Συγγραφέας

Γνωρίζω το Θεό δεν σημαίνει ξέρω τί είναι, σημαίνει δημιουργώ σχέση μαζί Του. Όπως κάθε σχέση με ένα πρόσωπο, πρόκειται για μια ανακάλυψη που δεν εξαντλείται ποτέ. Μπορώ να γνωρίσω το Θεό με τρόπο αισθητό, ως πρόσωπο; Για την ερώτηση που τίθεται...

Continue reading