Η ιεραρχική διάρθρωση στην πρώιμη Εκκλησία.

Σχεδίασμα προσέγγισης της καινοδιαθηκικής μαρτυρίας.   Περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ ,τεύχος 150 Απρίλιος-Ιούνιος 2019 , σελ.4-22    Η σημασία της Καινής Διαθήκης ως ιστορικής μαρτυρίας για την πρώιμη Εκκλησία   Τα περισσότερα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης συνεγράφησαν εντός του 1ου αιώνα μ.Χ. και ως εκ τούτου...

Continue reading