Χωρίς κατηγορία

Το μεγάλο «όχι» του Καβάφη

Che fece… il gran rifiuto Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα Που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο Όχι Να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει Έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντας το πέρα Πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του. Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει....

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες