Το Πάτερ Ημών τον καιρό του κορονοϊού

Το Πάτερ Ημών τον καιρό του κορονοϊού Η προσευχή “Πάτερ ημών” είναι μια σύντομη προσευχή και είναι η μόνη που κληροδότησε ο Ιησούς στους μαθητές του. Είναι μια παράξενη προσευχή. Όλοι οι χριστιανοί προσεύχονται με αυτήν, αλλά δεν μιλάει για τον...

Continue reading