Σιωπή και Αδυναμία

Συγγραφέας

Το Μαρτύριο του Alfred Delp και η Αποστασία του Sebastian Rodrigues Τι είναι αυτό που κάνει τελικά έναν χριστιανό μάρτυρα -  ο ηρωισμός  του ή η χάρις του Θεού; Το μαρτύριο είναι μία ριζική κλήση να  καταλάβει κάποιος το  είδος της αυτοθυσίας...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες