Βιβλική διδασκαλία για την Νηστεία Προφ. Ησαΐας Κεφ. 58

Συγγραφέας

1. Φώναξε δυνατά, μη διστάσεις, σαν ήχο σάλπιγγος κάνε την φωνή σου, και πες στον λαό μου τα αμαρτήματά τους, σ’ αυτούς τους κληρονόμους του Ιακώβ, τις ανομίες τους. (Λέει ο Κύριος στον προφήτη Ησαϊα). 2. Κάθε μέρα αναζητούν εμένα...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Ο Πάσχων Δούλος

Συγγραφέας

(Προφ. Ησαΐας κεφ. 52, 53, 54)   Τα κεφάλαια 52, 53, 54, στο βιβλίο του Προφήτη Ησαΐα αποτελούν μαζί με τον Ψαλμό 21 τις πιο σαφείς και δυνατές Μεσσιανικές προφητείες. Στον Ησαΐα βλέπουμε «όλη» την «βιογραφία» του Χριστού: «ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ…» μέχρι...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες