Η Ματαιοδοξία

Στον τάφο μας θα έπρεπε να γράψουν μια επιγραφή: Εδώ σ΄αυτό το μνήμα κείται κάποιος που ο φόβος οι άλλοι τι θα πουν και η ματαιοδοξία να αρέσει τόσο του έκλεψαν ό,τι είχε πιο δικό του που σχεδόν δεν κείται εδώ κανείς. Γ. Σαραντάρης    

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες