Π. Ν. Τρεμπέλας Ἡ εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσις τῶν εὐχῶν «…νά ἀπαγγέλη εὐκρινῶς καί ἐπιμελῶς…»

Το βάπτισμα (και ο γάμος, όταν άρχισε να ιερουργείται) και οι χειροτονίες ήταν τα μυστήρια, που συνδέονταν αυτονόητα με την προσφορά της Ευχαριστίας, στην Θεία Λειτουργία. Ήταν...! Τώρα έχει μείνει συνδυασμένη μόνον η χειροτονία. Αυτή η ιστορική πραγματικότητα λογικά φωτίζει την...

Continue reading

ΖΗΤΩΟΡΘΟΔΟΞΕΣ αυταπάτες

Η αοριστία της «θεολογικής αιτιολόγησης» διαφόρων πνευματικών θεμάτων με το… «λένε οι Πατέρες», έχει καταντήσει ένα passepartoute στα στόματα των Ορθοδόξων, οι οποίοι πιστεύουν ότι η ασαφής επίκληση της Πατερικής αυθεντίας κατατροπώνει πάντα αντιλέγοντα και αντιδιατιθέμενον! Μέσα σ’ αυτήν την θρασεία...

Continue reading

Λειτουργική κίνησις Τρεμπέλας σελ 1

Αφετηρία και κύριος σκοπός της λειτουργικής κινήσεως

     Ένα κείμενο... ηλικίας εβδομήντα χρόνων και το οποίο δεν είναι... γέρικο! Τα από του καθηγητή Π. Ν. Τρεμπέλα σχόλια για την τότε λειτουργική ρωμαιοκαθολική πραγματικότητα και τις προσπάθειες ανακαίνισης ατυχώς αφορούν το δικό μας «τώρα», και πάλι ατυχώς, όχι...

Continue reading