«Αἱ κατά Κυριακήν εὐσεβεῖς φλυαρίαι»

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Θεόκλητος Μινόπουλος (1848-1931)  Η διαπίστωση του τίτλου προέρχεται εκ των ένδον! Από τα αρμοδιότερα χείλη. Όχι από "εχθρική" διάθεση, αλλά από την κουρασμένη διαπίστωση της επιπολαιότητας με την οποία αντιμετωπιζόταν το θέμα. Μόνον τότε; Και τώρα... και πριν από τότε! Παραθέτουμε...

Continue reading