Πίστη ο σπόρος της χάρης

Συγγραφέας
Ο Jean Vanier, ιδρυτής του Κέντρου Αναπήρων στο Αρς, όπου ζουν άνθρωποι με διανοητικά προβλήματα, καθώς και όσοι έχουν αποφασίσει να ζουν μαζί τους, βρίσκει τη δύναμη να πολεμήσει για την πίστη και τον Αναστημένο Χριστό. «Ἡ Πίστις χωρίς τῶν ἔργων,...

Continue reading