Έχουν γράψει…

  π. Βασίλειος Βολουδάκης ''Ο πατήρ Μάρκος Μανώλης και η δημοσιογραφία ως έργον Θεού'' ΟΡΘΟΔ. ΤΥΠΟΣ αριθμ. φυλ. 1855/26.11.10 ''Ήσαν και αγιορείτες Πατέρες, που κατά καιρούς διεμήνυαν με προσκυνητάς τη γνώμη τους για τον π. Μάρκο με αφορμή τις θέσεις του «Ο.Τ», χωρίς να...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες