Επανεκκίνηση … 2017

Συγγραφέας

  Απ’ όλες τις αναπηρίες και τις ήττες μου, ω! κι ακόμα πιο πολύ,από τις νίκες μου, που ‘μοιαζε νά ‘χα·από τα ευφυολογήματα, που ξαπέλυα για χάρη Σου,και στ’ άκουσμά τους, το ακροατήριο χαιρόταν ενώ οι άγγελοι κλαίγανε·απ’ όλες τις «αποδείξεις»...

Continue reading