Γιατί οι Χριστιανοί τιμούν τους νεκρούς;

Ο ηγούμενος Odilo του φημισμένου γαλλικού Αββαείου του Cluny εισήγαγε τη γιορτή «Όλων των Ψυχών» το 998 για τα μέλη του δικού του θρησκευτικού τάγματος. Αργότερα, η γιορτή Όλων των Ψυχών (Ψυχοσάββατο) υιοθετήθηκε από τη Ρώμη για ολόκληρη την Εκκλησία. Είναι...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες