Γιατί τόση διαφορά εφέτος στον εορτασμό του Πάσχα;

ΜΕ ΔΥΟ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Πολλοί μας ζητούν, το τελευταίο διάστημα, γιατί εφέτος υπάρχει τόση διαφορά στον εορτασμό του Πάσχα μεταξύ των χριστιανών Ανατολής και Δύσεως. Χωρίς να θέλουμε να εμπλακούμε στους λεπτομερείς...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Veni Sancte Spiritus

Veni, Sancte Spiritus Έλα, Πνεύμα Άγιο Veni, Sancte Spiritus, Έλα, Πνεύμα Άγιο, et emitte caelitus πέμψε την ουράνια lucis tuae radium. λάμψη του φωτός σου     Veni, pater pauperum, Έλα, πατέρα των φτωχών, veni, dator munerum, έλα, δωροδότη εσύ, veni, lumen cordium. Έλα, φως των καρδιών.     Consolator optime, Μέγιστη εσύ παρηγοριά, dulcis hospes animae, γλυκέ επισκέπτη της ψυχής, dulce...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες