Ο Μ. Μπακούνιν γιὰ τὸν χριστιανικὸ ἀναχωρητισμὸ

Συγγραφέας

Ο Μ. Μπακούνιν γιὰ τὸν χριστιανικὸ ἀναχωρητισμὸ   εἰδαμε στοὺς πρῶτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ ὅτι ἅγιοι καὶ ἀκλόνητοι ἄνθρωποι, ποὺ εἶχαν πάρει στὰ σοβαρὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ τὴ σωτηρία τῶν δικῶν τους ψυχῶν, ἔσπασαν τοὺς κοινωνικοὺς δεσμούς τους, καί,...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες