Προσευχή των ιερέων

Συγγραφέας

Προσευχή των ιερέων Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με να κατα­λάβω και να δεχθώ, ότι Είναι καλό, καμιά φορά, να παίρνεις μιαν απόσταση και να κοιτάζεις πίσω σου. Η Βασιλεία δεν είναι μόνο πέρα απ’ τις προσπάθειές μας, είναι και πέρα από το βλέμμα...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Προσευχή των ιερέων

Συγγραφέας

Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με να καταλάβω και να δεχθώ, ότι Είναι καλό, καμιά φορά, να παίρνεις μιαν απόσταση και να κοιτάζεις πίσω σου. Η Βασιλεία δεν είναι μόνο πέρα απ’ τις προσπάθειές μας, είναι και πέρα από το βλέμμα μας. Όσο...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες