Τίνος είναι η Iερωσύνη;

Συγγραφέας

Ατυχώς, είναι ορατό και δια «γυμνού οφθαλμού» ότι, παρά τις θριαμβολογίες, η Εκκλησία μας (στην κοινωνική της εικόνα και υπόληψη) είναι πλέον πολύ κουρασμένη και πολύ πίσω από την εποχή της. Έχοντας διαταχθεί να είναι αλάτι και φως (Ματθ. 5, 13-14),...

Continue reading