Ο Αλεξίς ντε Τοκβίλ, η αρχή της επικουρικότητας και ο κληρικαλισμός

Ο Αλεξίς ντε Τοκβίλ, η αρχή της επικουρικότητας και ο κληρικαλισμός π. Charles Klamut (29 Οκτωβρίου 2018)   Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά μου στο κολλέγιο ήταν να διαβάσω το έργο του Αλεξίς ντε Τοκβίλ, Η Δημοκρατία στην Αμερική. Αυτό το αριστούργημα, που γράφτηκε...

Continue reading