“Έξωθεν” Μαρτυρία

Μια ματιά και μια θέαση ελεύθερη και συνεπώς χρήσιμη για μας. Ποιους εμάς; Τους χριστιανούς εννοούμε, που ενώ ακούσαμε ως "εντολή": «... ἔστω ὁ λόγος ἡμῶν ναί καί οὐ... τό ναί ναί καί τό οὐ οὐ...» αλληθωρίζουμε πολλάκις προς... το...

Continue reading