Απαντήσεις σχετικά με τον Χριστιανισμό

Συγγραφέας

  Oι απαντήσεις στις ερωτήσεις δόθηκαν από τον C.S. Lewis στις 18 Απριλίου 1944 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Electric and Musical Industries Ltd. Lewis: Μου ζητήθηκε να αρχίσω με λίγα λόγια πάνω στο Χριστιανισμό και την σύγχρονη βιομηχανία. Βεβαίως η σύγχρονη...

Continue reading