ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Πως η βυζαντινή κληρονομιά βιώνεται ως εικονική πραγματικότητα

Συγγραφέας

Περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ τευχ.139 σελ. 78-84. Ιωσήφ Ροηλίδης 7 σελ Τα πάντα στην Εκκλησία της Ελλάδος γίνονται σύμφωνα με την βυζαντινή κληρονομιά. Βυζαντινή αρχιτεκτονική, βυζαντινή μουσική, βυζαντινή αγιογραφία, βυζαντινή αμφίεση των ιερέων, βυζαντινές ακολουθίες, κλπ. Όλα πρέπει να είναι αυστηρά βυζαντινά. Είναι ένας...

Continue reading