Κληρικαλισμός και Πανδημία

Συγγραφέας

Κληρικαλισμός και Πανδημία Jim Sabαk    Όπως γνωρίζει οποιοσδήποτε πρωτοσύγκελος, υπάρχουν πολλά λειτουργικά προβλήματα προς επίλυση κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου στην ανθρώπινη ιστορία. Στο επίκεντρο των προβλημάτων αυτών βρίσκεται το ζήτημα της τέλεσης των ιερών Μυστηρίων. Ωστόσο, η προσωπική μου εμπειρία...

Continue reading