Π. Ν. Τρεμπέλας Ἡ εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσις τῶν εὐχῶν «…νά ἀπαγγέλη εὐκρινῶς καί ἐπιμελῶς…»

Το βάπτισμα (και ο γάμος, όταν άρχισε να ιερουργείται) και οι χειροτονίες ήταν τα μυστήρια, που συνδέονταν αυτονόητα με την προσφορά της Ευχαριστίας, στην Θεία Λειτουργία. Ήταν...! Τώρα έχει μείνει συνδυασμένη μόνον η χειροτονία. Αυτή η ιστορική πραγματικότητα λογικά φωτίζει την...

Continue reading