Λόγος Χειροτονίας

Συγγραφέας

Αγαπητοί αδελφοί, Αυτοί οι γιοι και αδελφοί μας έλαβαν την κλήση για τον βαθμό του πρεσβυτέρου. Όπως γνωρίζετε, ο Κύριος Ιησούς είναι ο μόνος Αρχιερέας  της Καινής Διαθήκης, αλλά στο Πρόσωπό Του ακόμα και όλοι όσοι ανήκουν στον Άγιο Λαό του...

Continue reading