Γιορτή του Αγίου Όλαφ

(Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας ο Florian Pletscher χειροτονήθηκε διάκονος) Ιησούς του Ναυή 3:14-4:8: Τι πέτρες είναι αυτές; Κολ 1:9-17: Κολ. 1: Είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ματθαίος 5:13-20: Όταν το αλάτι έχει χάσει τη δύναμή του, είναι άχρηστο. Στην Heimskringla ο χρονογράφος...

Continue reading

Χριστιανική πίστη και εθνικές ιδέες

Σοφία 10:10-14: 10:10: Η Σοφία ήρθε σε βοήθεια. Ιάκωβος Α΄ Επιστολή 2-4, 12: Μακάριος αυτός που υπομένει τον πειρασμό! Ματθαίος 16:24-28: 16:16: Κάποιοι που στέκονται εδώ δεν θα γευτούν τον θάνατο.    Επτά χρόνια απομένουν μέχρι να συμπληρώσουμε τη χιλιετία από τη μάχη του...

Continue reading

Ο ΑΓΙΟΣ ΟΛΑΦ

Ένας άγνωστος άνθρωπος με περίεργο όνομα για τα ελληνικά δεδομένα, υπομνηματίζει με την ύπαρξη και τη ζωή του την παγκοσμιότητα της Εκκλησίας του Χριστού. Φανερώνει ότι ο Χριστός έστειλε τους Αποστόλους εἰς πάντα τά ἔθνη. Ότι ο Θεός «ἐποίησε ἐξ...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες