Κυριακή Ε’ των Νηστειών – Γιατί να μην είμαι εγώ πρώτος;

«Δεν σε γνωρίζω, Κύριε, γιατί ο εαυτός μου ο ίδιος είναι το εμπόδιο» Φλάννερυ Ο’Κόννορ Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι το όλο θέμα είναι να προσαρμοστούν και να αποκτήσουν συνήθειες· καλές συνήθειες....

Continue reading

Κυριακή Ε’ των Νηστειών

«Δεν σε γνωρίζω, Κύριε, γιατί ο εαυτός μου ο ίδιος είναι το εμπόδιο» Φλάννερυ Ο’Κόννορ Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι το όλο θέμα είναι να προσαρμοστούν και να αποκτήσουν συνήθειες· καλές συνήθειες....

Continue reading

«Όποιος όμως εξαιτίας μου χάσει τη ζωή του θα τη βρει»

Συγγραφέας

Πωλ Ρικαίρ Μετάφραση: ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ   Στο Κατά Ματθαίον 16, 25 διαβάζουμε «Γιατί οποίος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, οποίος όμως εξαιτίας μου χάσει τη ζωή του θα τη βρει1» . Εάν επιθυμούμε να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο, είναι...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Λόγος εις την Τριήμερον Ανάστασιν – Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Λόγος του αγίου πατέρας μας Ιωάννη του Χρυσοστόμου ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ   Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί και σας το ξαναλέω: ΧΑΙΡΕΤΕ. Ο Χριστός έφτασε, μη μεριμνάτε για τα φθαρτά. Ο Κύριος Ανέστη εκ νεκρών και μαζί του πλήθος πολύ αγίων. Ας γιορτάσουμε...

Continue reading

Ο Πάσχων Δούλος

Συγγραφέας

(Προφ. Ησαΐας κεφ. 52, 53, 54)   Τα κεφάλαια 52, 53, 54, στο βιβλίο του Προφήτη Ησαΐα αποτελούν μαζί με τον Ψαλμό 21 τις πιο σαφείς και δυνατές Μεσσιανικές προφητείες. Στον Ησαΐα βλέπουμε «όλη» την «βιογραφία» του Χριστού: «ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ…» μέχρι...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Εισαγωγή στα πάθη

Συγγραφέας

Α Η εβδομάδα των παθών κεντρίζει τη μνήμη των ανθρώπων. Ξανα­φέρνει στη θύμηση τους τη μορφή του Χριστού και κάθε άνθρω­πος ανασυνθέτει αυτή τη μορφή, κατά την πίστη του, ή τα κρι­τήρια της απιστίας του. Η μόρφωση, ή η αμάθεια των ανθρώπων, δεν έχουν στην...

Continue reading