Κυριακή Δ’ Λουκά – Ο σπόρος και ο Λόγος

Συγγραφέας

Αρχιεπ. Παρισιού Μιχαήλ Ωπτί   «Καὶ ἔλεγεν· οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἂν ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. Αὐτομάτη γὰρ ἡ...

Continue reading

Τι δίνετε στον άνθρωπο, που συναντάτε στο διάβα σας;

Συγγραφέας

Επιτρέψτε μου, αγαπητοί μου αδελφοί, να ξεκινήσω αυτό το κήρυγμα θέτοντάς σας μία ερώτηση: Προσεύχεστε ποτέ στο Άγιο Πνεύμα; Ίσως αυτή η ερώτηση σας φαίνεται κάπως παράταιρη. Ωστόσο, η προσευχή μας πάντοτε απευθύνεται στον Τριαδικό Θεό: στον Πατέρα, στον Υιό και στο...

Continue reading

Αφορμή προβληματισμού και σκέψεων από ένα «δικό μας» ξένο κείμενο.

Συγγραφέας

Έχει ιστορία πενήντα πέντε χρόνων το συνημμένο κείμενο. Γράφτηκε σχεδόν πριν δύο γενεές. Συγχρόνως έχει τη φρεσκάδα και τον δυναμισμό ζωντανού λόγου, γιατί εκφράζει μια θεολογία όπως πρέπει να είναι η θεολογία: Πρόταση ζωής και τρόπο ζωής! Όχι σχολαστικισμοί νομικίστικοι...

Continue reading

Λειτουργία Χρίσματος

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ                                            Βασιλική του Βατικανού                                                          Πέμπτη 2 Απριλίου 2015      « Ἡ χείρ μου συναντιλήψεται αὐτῷ καὶ ὁ βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν»(Ψαλ 89,22).  Έτσι σκἐπτεται ο  Κύριος όταν λέει μέσα του : «Εὗρον Δαυὶδ τὸν δοῦλον μου, ἐν ἐλαίω...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες