ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ, ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ, ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΜΟΥ

Συγγραφέας
Καθώς στον δρόμο βρίσκομαι προς τον ιερό εκείνο χώρο Όπου μαζί με τον χορό Σου των αγίων για πάντα Θα γίνω μουσική δική σου· καθώς φτάνω Κουρντίζω το όργανο εδώ στη θύρα Και συλλογιέμαι εδώ από πριν τι έχω χρέος να κάνω τότε. Αφού οι...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες