Τι πρυτανεύει τελικά στη ζωή;

 Ο τίτλος του τελευταίου μυθιστορήματος (2014) του Ιαν Μακ Γιούαν είναι ο τίτλος του διάσημου αγγλικού νόμου Children Act, 1989 (ελληνική έκδοση: Ιαν Μακ Γιούαν «Νόμος περί τέκνων», μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Πατάκης, Δεκέμβριος 2015). Το πρώτο άρθρο του νόμου αυτού,...

Continue reading