Άθεος και αντικληρικαλιστής

Συγγραφέας
Ο Lucas Tierny είναι σύμβουλος στρατηγικής στο Παρίσι. Πρώην άθεος και αντικληρικαλιστής, ζήτησε το βάπτισμα μετά από έξι χρόνια πνευματικής διαδρομής. “Μόνο με κόπο κατάλαβα ότι μπορούσα να εμπιστευτώ τον Θεό και να του ανοίξω πραγματικά την πόρτα μου”. “Ο Θεός...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες