Κυριακή Δ’ Λουκά – Ο σπόρος και ο Λόγος

Συγγραφέας
Αρχιεπ. Παρισιού Μιχαήλ Ωπτί   «Καὶ ἔλεγεν· οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἂν ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. Αὐτομάτη γὰρ ἡ...

Continue reading

Κυριακή Δ’ Λουκά – «Τα αυτιά της καρδιάς μας» 14-10-2023

Την παλαιότερη εποχή ήταν συνηθισμένη εικόνα. Στον σημερινό κόσμο όμως, και στα νεώτερα παιδιά ακόμα περισσότερο, είναι άγνωστη εικόνα! Κάποιος που να σπέρνει σ’ ένα χωράφι, πλέον δεν υπάρχει ούτε και σαν ανάμνηση. Σπέρνουν τα μηχανήματα τώρα! Αλλά ανεξάρτητα από αυτό...

Continue reading

Κυριακή Δ’ Λουκά – …Τι φυτρώνει και τι δεν φυτρώνει!

Είναι γνωστή η παραβολή του Σπορέως. Είναι η διδασκαλία του Χριστού για την "τύχη" των λόγων Του μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Υπάρχει σ᾿ αυτήν την παραβολή μια θεμελιακή δίπολη κατάσταση. Ανάμεσα σ αυτό το δίπολο εξελίσσεται το όλο περιγραφόμενο από...

Continue reading

Κυριακή Δ’ Λουκά – Η Παραβολή του Σπορέως – 16/10/2021

κεφάλαιο ὀκτώ, στίχοι 5 ἕως 15  Ο Κύριος εἶπε τήν ἑξῆς παραβολή: "Βγῆκε ἕνας ἀγρότης νά σπείρει τό σπόρο του. Καθώς ἔσπερνε, μερικοί σπόροι ἔπεσαν στό δρόμο, ὅπου κα­ταπατήθη­καν καί τούς ἔφαγαν τά πουλιά. Ἄλλοι ἔπε­σαν πάνω στίς πέτρες καί, ὅταν φύτρωσαν,...

Continue reading