Ποίηση, Προσευχή, Υμνοι και ψαλμοί

Veni Sancte Spiritus

Veni, Sancte Spiritus Έλα, Πνεύμα Άγιο
Veni, Sancte Spiritus, Έλα, Πνεύμα Άγιο,
et emitte caelitus πέμψε την ουράνια
lucis tuae radium. λάμψη του φωτός σου
   
Veni, pater pauperum, Έλα, πατέρα των φτωχών,
veni, dator munerum, έλα, δωροδότη εσύ,
veni, lumen cordium. Έλα, φως των καρδιών.
   
Consolator optime, Μέγιστη εσύ παρηγοριά,
dulcis hospes animae, γλυκέ επισκέπτη της ψυχής,
dulce refrigerium. γλυκιά εσύ αναψυχή.
   
In labore requies, Στους κόπους μέσα, ανάπαυση
in aestu temperies, στον καύσωνα, δροσιά,
in fletu solatium. στα δάκρυα παρηγοριά.
   
O lux beatissima, Ω ευλογημένο φως,
reple cordis intima πλήρωσε τα βάθη της καρδιάς
tuorum fidelium. των πιστών σου.
   
Sine tuo numine, Χωρίς την πνοή σου,
nihil est in homine, τίποτα δεν υπάρχει στον άνθρωπο,
nihil est innoxium. τίποτα δεν υπάρχει άκακο.
   
Lava quod est sordidum, Πλύνε ότι είναι ακάθαρτο,
riga quod est aridum, πότισε ότι έχει ξεραθεί,
sana quod est saucium. γιάτρεψε ότι έχει πληγωθεί.
   
Flecte quod est rigidum, Ότι είναι άκαμπτο κάμψε,
fove quod est frigidum, θέρμανε ότι είναι παγωμένο,
rege quod est devium. διόρθωσε ότι έχει στρβώσει.
   
Da tuis fidelibus, Δώρισε στους πιστούς σου,
in te confidentibus, σ’ αυτούς που σε εμπιστεύονται,
sacrum septenarium. τον επτάπλευρο αγιασμό. [εννοεί τα μυστήρια]
   
Da virtutis meritum, Δώρισε των αρετών την αμοιβή,
da salutis exitum, δώρισε της σωτηρίας την απελευθέρωση,
da perenne gaudium. αιώνια δώρισε χαρά.

Θεματολογικές ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση