Βασίλειον Γένος

Ο ελληνικός εθνικισμός από τον Όμηρο στον Ευριπίδη Απόσπασμα  Αλλ’ ας καθίσουμε για λίγο στο θέατρο του Διονύσου, ας χαϊδέψουμε τούτα τα θραύσματα τα ερειπωμένα, τα φρυγμένα από τον καιρό και γλυμένα από το χρόνο, με τα ξερά χορτάρια ανάμεσά τους. Ας μείνουμε...

Continue reading