Οι ξένοι φίλοι κι εμείς

Συγγραφέας
 Σε ηλικία οχτώ ετών, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αντίκρισα στον τόπο μας ξένο, και μάλιστα εχθρό, εγκατεστημένο μέσα στο σπίτι μας, δίχως να μας έχει ρωτήσει και χωρίς να τον θέλουμε. "Unsere auslandischen Freunde und wir Griechen" Το ίδιο...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες