Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος

Συγγραφέας

Ο Ιησούς δεν καταδικάζει την πλάνη των γραμματέων που τον υποπτεύονταν ότι έκανε θαύματα υπό την επιρροή του Σατανά (Μαρκ. 3:22). Με πολλούς τρόπους, φαίνεται μάλιστα σαν να τους δικαιολογεί. Η βλασφημία κατά του Ιησού είναι συγχωρητέα, όπως...

Continue reading